ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΒΑΦΗ

  • Συμβουλευτείτε πάντα την ετικέ-τα για την σύνθεση του υφάσμα-τος και για τις οδηγίες πλύσης.

  • Pούχα που περιέχουν πολυε-στερικές ή ακρυλικές ίνες δε βάφονται ή επιτυγχάνονται ανοι-χτόχρωμες αποχρώσεις

  • Όταν τα ρούχα έχουν λεκέδες ή σχέδια η βαφή δεν τα καλύπτει αλλάζει όμως την απόχρωση, γι’ αυτό πρέπει να καθαρίζετε τα ρούχα από τυχόν λεκέδες.
  • Πρέπει να ξέρετε ποιό είδος βα-φής RIMO θα χρησιμοποιήσετε
  • Bαφές RIMO σε κουτί Nο 1-26 βάφουν βαμβακερά, λινά, βι-σκόζη στους 60°C στο πλυ-ντήριο ή στο χέρι σε ανεξίτηλες αποχρώσεις.
  • Bαφές RIMO σε φάκελλο Nο 31-56 βάφουν βαμβακερά, λινά, βισκόζη στους 90°C στο πλυντήριο ή στο χέρι. Mαλλο-βάμβακα, μάλλινα, νάυλον, λύ-κρα, μεταξωτά στους 90°C.
  • H απόχρωση εξαρτάται από το βάρος του υφάσματος. Mεγα-λύτερο βάρος ρούχων από το αναγραφόμενο στο κουτί ή στο φάκελλο επιτυγχάνετε ανοι-χτότερη απόχρωση, μικρότερο βάρος ρούχων σκουρότερη απόχρωση.
  • Στα λευκά ρούχα επιτυγχάνετε την απόχρωση που υπάρχει στο δειγματολόγιο. Στα χρωματιστά η απόχρωση πάντα αλλάζει
  • Yφάσματα με σκούρες αποχρώ-σεις όταν δεν είναι βαμμένα με ανεξίτηλα χρώματα πρέπει να τα ξεβάψετε με υδροσουλφίτ και μετά να τα βάψετε στην επιθυ-μητή απόχρωση.